Kwiecień 3, 2017

3 kwietnia 2017

Warsztaty dla nauczycieli języka hiszpańskiego w ramach projektu RedELEprof – organizowane przez Ośrodek Rozwoju Edukacji

Zapraszamy na warsztaty w ramach projektu RedELEprof, którego główny celem jest podniesienie jakości nauczania języka hiszpańskiego w Polsce poprzez stworzenie spójnego systemu doskonalenia zawodowego dla nauczycieli języka hiszpańskiego.

3 kwietnia 2017

Uroczyste wręczenie stypendystom dyplomów Ministra Edukacji Narodowej przez Małopolskiego Kuratora Oświaty

W środę 29 marca 2017 roku w siedzibie Cechu Rzemiosł Spożywczych w Krakowie odbyło się uroczyste wręczenie stypendystom dyplomów Ministra Edukacji Narodowej przez Małopolskiego Kuratora Oświaty. W województwie małopolskim stypendia Ministra Edukacji Narodowej za rok szkolny 2015/2016 otrzymało 25 uczniów. W okolicznościowym wystąpieniu Pani Kurator przekazała gratulacje wyróżnionym uczniom i ich opiekunom.