Kwiecień 13, 2017

13 kwietnia 2017

V Ogólnopolski Przegląd Musztry Klas Mundurowych

Małopolski Kurator Oświaty, Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Krakowie, Starosta Tatrzański, Burmistrz Miasta Zakopane serdecznie zapraszają Państwa Dyrektorów i nauczycieli opiekujących się oddziałami klas mundurowych wraz z uczniami do udziału w V Ogólnopolskim Przeglądzie Musztry Klas Mundurowych, który odbędzie w dniach 1-2 czerwca 2017 r. na płycie Placu Niepodległości w Zakopanem.