Kwiecień 5, 2017

5 kwietnia 2017

Konferencja „Jak chronić siebie i przyrodę? – pomysły na lekcje w klasie i w terenie. Aktywne metody nauczania w klasach I-VI”

Fundacja Uniwersytet Dzieci zaprasza na bezpłatną konferencję, podczas której nauczyciele dowiedzą się, w jaki sposób realizować atrakcyjne lekcje przyrodnicze zwiększające świadomość ekologiczną uczniów. Konferencja odbędzie się 26 kwietnia 2017 r. w godzinach 15:30-19:00 w Krakowie, na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. Krupnicza 33a.

5 kwietnia 2017

Informacja dotycząca uroczystości 77. rocznicy Zbrodni Katyńskiej i 22. rocznicy poświęcenia Symbolicznej Mogiły – Pomnika Ofiar Komunizmu

We wtorek 11 kwietnia 2017 roku o godz. 13.00. na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie odbędą się uroczyste obchody 77. rocznicy Zbrodni Katyńskiej i 22. rocznicy poświęcenia Symbolicznej Mogiły – Pomnika Ofiar Komunizmu.

5 kwietnia 2017

Informacja dotycząca obchodów 72. rocznicy wyzwolenia niemieckich nazistowskich obozów koncentracyjnych i więzień

We wtorek 11 kwietnia 2017 roku o godz. 12.00. na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie przy pomniku Ofiar Obozów odbędą się uroczyste obchody 72. rocznicy wyzwolenia niemieckich nazistowskich obozów koncentracyjnych i więzień.

5 kwietnia 2017

Eksperyment Pedagogiczny

I. Dokumenty wymagane do załatwienia sprawy: wniosek o wyrażenie zgody na prowadzenie eksperymentu ze wskazaniem: celu, założeń, czasu trwania i sposobu realizacji eksperymentu pedagogicznego, opinia jednostki naukowej dotycząca założeń eksperymentu wraz ze zgodą tej jednostki na sprawowanie opieki nad przebiegiem tego eksperymentu, zgoda rady pedagogicznej wyrażona w uchwale, opinia rady szkoły lub placówki, opinia rady […]