Kwiecień 5, 2017

5 kwietnia 2017

Eksperyment Pedagogiczny

Eksperyment pedagogiczny polega na modyfikacji istniejących lub wdrożeniu nowych działań w procesie kształcenia, przy zastosowaniu nowatorskich rozwiązań programowych, organizacyjnych, metodycznych lub wychowawczych, w ramach których są modyfikowane warunki, organizacja zajęć edukacyjnych lub zakres treści nauczania, określone w art. 14 ust. 1 pkt 3 – 5 ustawy Prawo oświatowe. Celem eksperymentu pedagogicznego jest rozwijanie kompetencji i […]