Kwiecień 5, 2017

5 kwietnia 2017

Konferencja „Jak chronić siebie i przyrodę? – pomysły na lekcje w klasie i w terenie. Aktywne metody nauczania w klasach I-VI”

Fundacja Uniwersytet Dzieci zaprasza na bezpłatną konferencję, podczas której nauczyciele dowiedzą się, w jaki sposób realizować atrakcyjne lekcje przyrodnicze zwiększające świadomość ekologiczną uczniów. Konferencja odbędzie się 26 kwietnia 2017 r. w godzinach 15:30-19:00 w Krakowie, na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. Krupnicza 33a.

5 kwietnia 2017

Informacja dotycząca uroczystości 77. rocznicy Zbrodni Katyńskiej i 22. rocznicy poświęcenia Symbolicznej Mogiły – Pomnika Ofiar Komunizmu

We wtorek 11 kwietnia 2017 roku o godz. 13.00. na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie odbędą się uroczyste obchody 77. rocznicy Zbrodni Katyńskiej i 22. rocznicy poświęcenia Symbolicznej Mogiły – Pomnika Ofiar Komunizmu.

5 kwietnia 2017

Informacja dotycząca obchodów 72. rocznicy wyzwolenia niemieckich nazistowskich obozów koncentracyjnych i więzień

We wtorek 11 kwietnia 2017 roku o godz. 12.00. na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie przy pomniku Ofiar Obozów odbędą się uroczyste obchody 72. rocznicy wyzwolenia niemieckich nazistowskich obozów koncentracyjnych i więzień.

5 kwietnia 2017

Eksperyment Pedagogiczny

Eksperyment pedagogiczny polega na modyfikacji istniejących lub wdrożeniu nowych działań w procesie kształcenia, przy zastosowaniu nowatorskich rozwiązań programowych, organizacyjnych, metodycznych lub wychowawczych, w ramach których są modyfikowane warunki, organizacja zajęć edukacyjnych lub zakres treści nauczania, określone w art. 14 ust. 1 pkt 3 – 5 ustawy Prawo oświatowe. Celem eksperymentu pedagogicznego jest rozwijanie kompetencji i […]