Wrzesień 7, 2017

7 września 2017

Przypomnienie o stosowaniu zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

W związku z rozpoczęciem nowego roku szkolnego 2017/2018 przypominamy o obowiązku przestrzegania art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zabraniającego sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych podczas uroczystości i imprez organizowanych na terenie szkoły oraz placówki oświatowo-wychowawczej.

7 września 2017

Informacja dotycząca Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”

Przypominamy dyrektorom szkół podstawowych biorących udział w programie „Aktywna tablica” o konieczności wypełnienia ankiety dostępnej w „Strefie dla zalogowanych”.

7 września 2017

Bezpłatne szkolenie dla nauczycieli pt. ”Jak uczyć o energii jądrowej”

W imieniu Ministerstwa Energii oraz Wydziałów Biologii i  Chemii Uniwersytetu Warszawskiego serdecznie zapraszamy nauczycieli biologii, chemii, fizyki, geografii, przyrody i wychowania do bezpieczeństwa oraz doradców metodycznych pracujących w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych województwa małopolskiego do udziału w bezpłatnym szkoleniu dotyczącym energetyki jądrowe

7 września 2017

Postępowanie z dokumentacją likwidowanych gimnazjów

Kraków, dnia 6 września 2017 r. SEPZ-III.150.2.2017.RB   Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i placówek województwa małopolskiego   Kuratorium Oświaty informuje, że zgodnie z art. 89 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.), dokumentację przebiegu nauczania zlikwidowanej szkoły przekazuje się […]