Wrzesień 15, 2017

15 września 2017

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na usługi w zakresie realizacji form doskonalenia nauczycieli w ramach zadań edukacyjnych – doskonalenie nauczycieli w województwie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

15 września 2017

Informacja Prezesa Sądu Apelacyjnego w Krakowie dotycząca spotkań edukacyjnych dla młodzieży szkolnej

Sąd Apelacyjny w Krakowie przedstawia propozycję regularnych wizyt edukacyjnych w swojej siedzibie w Krakowie dla grup młodzieży szkolnej: uczniów klas 7 szkoły podstawowej, klas 2-3 dotychczasowych gimnazjów i uczniów wszystkich klas liceów i techników.