Wrzesień 21, 2017

21 września 2017

Olimpiada Matematyczna Juniorów

Stowarzyszenie na rzecz Edukacji Matematycznej organizuje w roku szkolnym 2017/2018 kolejną edycję Olimpiady Matematycznej Juniorów.  Do udziału w Olimpiadzie organizatorzy zapraszają uczniów starszych klas szkół podstawowych oraz gimnazjalistów. Terminarz Olimpiady przedstawia się następująco: Zawody I stopnia, część testowa (w szkołach): 28 września 2017 r. Zawody II stopnia: 13 stycznia 2018 r. Zawody III stopnia: 17 […]

21 września 2017

Informacja o unieważnieniu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na usługi w zakresie realizacji form doskonalenia nauczycieli w ramach zadań edukacyjnych – doskonalenie nauczycieli w województwie – w części XXIII, XXIV i XXV

Informacja o unieważnieniu postępowania w części XXIII, XXIV i XXV