Grudzień 2017

27 grudnia 2017

Zarządzenie Małopolskiego Kuratora Oświaty w sprawie ustalenia wysokości opłaty akredytacyjnej w 2018 r.

Do pobrania: Zarządzenie Małopolskiego Kuratora Oświaty w sprawie ustalenia wysokości opłaty wnoszonej w 2018 r. przez placówki i ośrodki prowadzące kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych oraz placówki doskonalenia nauczycieli ubiegające się o uzyskanie akredytacji Opłata akredytacyjna na rok 2018

22 grudnia 2017

Konferencja w ramach projektu edukacyjnego „‹‹O Naszą Niepodległą!›› – udział ziemian w walkach o odzyskanie niepodległości i terytorium II Rzeczypospolitej 1914-1922” w Oświęcimiu

W Zespole Szkół Zawodowych Towarzystwa Salezjańskiego w Oświęcimiu odbyło się spotkanie z nauczycielami i uczniami szkół Powiatu Oświęcimskiego.

21 grudnia 2017

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne “Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Kuratorium Oświaty w Krakowie”

Do pobrania: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty