Grudzień 2017

27 grudnia 2017

Zarządzenie Małopolskiego Kuratora Oświaty w sprawie ustalenia wysokości opłaty akredytacyjnej w 2018 r.

Do pobrania: Zarządzenie Małopolskiego Kuratora Oświaty w sprawie ustalenia wysokości opłaty wnoszonej w 2018 r. przez placówki i ośrodki prowadzące kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych oraz placówki doskonalenia nauczycieli ubiegające się o uzyskanie akredytacji Opłata akredytacyjna na rok 2018

22 grudnia 2017

Konferencja w ramach projektu edukacyjnego „‹‹O Naszą Niepodległą!›› – udział ziemian w walkach o odzyskanie niepodległości i terytorium II Rzeczypospolitej 1914-1922” w Oświęcimiu

W Zespole Szkół Zawodowych Towarzystwa Salezjańskiego w Oświęcimiu odbyło się spotkanie z nauczycielami i uczniami szkół Powiatu Oświęcimskiego.

22 grudnia 2017

Nabór do nowej akcji „Partnerstwa współpracy szkół”

16 mln Euro w akcji „Partnerstwa współpracy szkół” – szkoło aplikuj do programu Erasmus+ Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowa Agencja Programu Erasmus + rozpoczyna nabór do nowej akcji „Partnerstwa współpracy szkół”. Budżet na działania w sektorze edukacji szkolnej w całej Europie zwiększy się w przyszłym roku o ok. 40%, a kwota przeznaczona na tę akcję […]