Grudzień 5, 2017

5 grudnia 2017

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Kuratorium Oświaty w Krakowie”

Do pobrania: Ogłoszenie o zamówieniu Załącznik nr 1 – wzór formularza oferty Załącznik nr 2a – oświadczenie wykonawcy dot. przesłanek wykluczenia Załącznik nr 2b – oświadczenie wykonawcy dot. spełniania warunków Załącznik nr 3 – wzór umowy Załącznik nr 4 – wykaz wykonanych usług