Wrzesień 26, 2018

26 września 2018

Zapytanie ofertowe na „Dostawę samochodu osobowego dla Kuratorium Oświaty w Krakowie”

Do pobrania: Zapytanie ofertowe Załącznik nr 1 – formularz oferty Załącznik nr 2 – oświadczenie wykonawcy Załącznik nr 3 – wzór umowy Załącznik nr 4 – protokół odbioru Odpowiedzi na pytania dotyczące treści Zapytania ofertowego Odpowiedź na pytanie dotyczące treści Zapytania ofertowego