17 grudnia, 2018

17 grudnia 2018

Rozliczenie wykorzystania dotacji celowej na podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe otrzymanej w 2018 roku

Kuratorium Oświaty w Krakowie przypomina o obowiązku rozliczenia oraz zwrotu niewykorzystanej dotacji celowej udzielonej w 2018 roku na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2019 roku