Grudzień 31, 2018

31 grudnia 2018

Zarządzenie Małopolskiego Kuratora Oświaty w sprawie ustalenia wysokości opłaty akredytacyjnej w 2019 r.

Do pobrania: Zarządzenie Małopolskiego Kuratora Oświaty w sprawie ustalenia wysokości opłaty wnoszonej w 2019 r. przez placówki i ośrodki prowadzące kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych oraz placówki doskonalenia nauczycieli ubiegające się o uzyskanie akredytacji Opłata akredytacyjna na rok 2019 dla placówek doskonalenia nauczycieli Opłata akredytacyjna na rok 2019 dla placówek i ośrodków prowadzących kształcenie ustawiczne […]

31 grudnia 2018

Tytuł honorowy Profesora Oświaty

I. Dokumenty wymagane do załatwienia sprawy: Informacja o osiągnięciach kandydata do tytułu honorowego profesora oświaty (formularz nr 1) zawierająca: 1) opis dorobku zawodowego z uwzględnieniem kryteriów wymienionych w § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 września 2008 r. w sprawie Kapituły do Spraw Profesorów Oświaty (Dz. U. 2008 Nr 163, poz. 1017) – […]