Październik 2019

31 października 2019

Ogólnopolski Konkurs Na Najciekawszy Projekt Edukacyjny pt. „Figury geometryczne wokół nas”

Głównym celem konkursu jest upowszechnienie edukacji matematycznej wśród uczniów i  uświadomienie im jak szerokie zastosowanie w praktyce ma matematyka, w tym figury geometryczne oraz zachęcanie nauczycieli, rodziców i pasjonatów matematyki do korzystania z aktywizujących metod nauczania, przezwyciężających rutynę
i schematy w nauczaniu matematyki.

30 października 2019

„Papieski Konkurs na 100 – lecie urodzin św. Jana Pawła II” – zaproszenie do udziału

Celem Konkursu jest między innymi przypomnienie postaci niezwykłego człowieka, charyzmatycznego przywódcy, wielkiego Małopolanina, syna polskiej ziemi, papieża młodych, budowniczego cywilizacji miłości
i pokoju, przedstawienie Jego nauczania z pielgrzymek do Polski i przypomnienie przesłania kierowanego do młodych całego świata.

30 października 2019

VII edycja projektu edukacyjno – wychowawczego „Oblicza Dialogu. Młody Asyż. Młodzież na rzecz tolerancji i pokoju” – zaproszenie do udziału

Projekt adresowany jest do starszych uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych  z Polski oraz z ośrodków polonijnych.
Hasło tegorocznej edycji: Na pątniczym szlaku. Idea pielgrzymowania w religiach i kulturach.

30 października 2019

V edycja konkursu literacko – historycznego pt. „Przeszłość nie jest krainą, którą tak łatwo opuścić. Literackie wspomnienia z historii mojej rodziny.”

Konkurs polega na napisaniu opowiadania lub reportażu pokazującego autentyczną historię, która wydarzyła się w rodzinie ucznia w czasie wybranych wydarzeń historycznych XX/XXI wieku (ok. 1900 – 2019)

29 października 2019

Zaproszenie na uroczystość poświęconą pamięci polskich patriotów zamordowanych w więzieniu przy ul. Montelupich w latach 1945-1956

Uroczystość rozpocznie się o godz. 11.00 we wtorek 5 listopada 2019 r. pod murem więzienia przy ul. Montelupich 7. Podczas uroczystości głos zabiorą przedstawiciele kombatantów i więźniów politycznych z lat PRL, jak również pracownik Instytutu Pamięci Narodowej wystąpi z wykładem omawiającym ten okres historii.

25 października 2019

Zakończenie obchodów 70. rocznicy męczeńskiej śmierci ks. Władysława Gurgacza kapelana Polskiej Podziemnej Armii Niepodległościowej – zaproszenie na konferencję i rozdanie nagród

Konferencja odbędzie się w dniu 8 listopada 2019 r. od godz. 15.00. w Muzeum Armii Krajowej w Krakowie ul. Wita Stwosza 12.