Październik 2, 2019

2 października 2019

Przewodnik dla osób ubiegających się o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego

Opracowano na podstawie przepisów: ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 ze zm.); rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. poz. 1574 ze zm.); ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – […]

2 października 2019

Nadanie stopnia awansu nauczyciela dyplomowanego dyrektorowi szkoły

I. Dokumenty wymagane do załatwienia sprawy: Wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego – formularz nr 1, Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe (dyplomy, świadectwa, suplementy do dyplomów) – kopie poświadczone przez pracodawcę za zgodność z oryginałem, Akt nadania stopnia awansu nauczyciela mianowanego – kopia poświadczona przez pracodawcę za zgodność z oryginałem, Zaświadczenie pracodawcy o spełnieniu wymagań dotyczących […]

2 października 2019

Nadanie stopnia awansu nauczyciela dyplomowanego nauczycielowi

Dotyczy: nauczycieli, którzy w dniu 1 września 2018 r. są w trakcie odbywania stażu oraz nauczycieli, którzy rozpoczynają staż w roku szkolnym 2018/2019 i w latach następnych I. Dokumenty wymagane do załatwienia sprawy: Wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego – formularz nr 1, Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe (dyplomy, świadectwa, suplementy do dyplomów) – kopie poświadczone […]

2 października 2019

Nadanie stopnia awansu nauczyciela dyplomowanego nauczycielowi, który zakończył staż przed dniem 1 września 2018 r.

I. Dokumenty wymagane do załatwienia sprawy: Wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego – formularz nr 1, Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje zawodowe (dyplomy, świadectwa, suplementy do dyplomów) – poświadczone kopie, Akt nadania stopnia awansu nauczyciela mianowanego – poświadczona kopia, Zaświadczenie dyrektora szkoły – formularz nr 2, Dokumentacja w formie opisu i analizy, w szczególności ze wskazaniem uzyskanych […]

2 października 2019

Harmonogram egzaminów przeprowadzanyh przez CKE w 2020 roku

Załączniki Harmonogram E8 EG EM Data: 2019-10-02, rozmiar: 880 KB EZ Komunikat o harmonogramie w 2020-dla PP2019-1 Data: 2019-10-02, rozmiar: 679 KB EPKwZ_2020- Komunikat o harmonogramie-aktualizacja dla PP2012 Data: 2019-10-02, rozmiar: 705 KB EPKwZ_2020- Komunikat o harmonogramie-aktualizacja dla PP2017 Data: 2019-10-02, rozmiar: 886 KB Pobierz wszystkie pliki

2 października 2019

XIII Ogólnopolska Olimpiada Przedmiotowa im. mjr. Marka Gajewskiego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887-1922. O Niepodległość i granice Rzeczypospolitej” – dla uczniów szkół ponadpodstawowych

Komunikaty Zaproszenie do udziału Materiały Komunikat organizacyjny Wykaz literatury   Koordynator konkursu: Iwona Florczyk-Szwak tel: 12 448-11-23 e-mail: iwona.florczyk-szwak@kuratorium.krakow.pl

2 października 2019

XXV Konkurs Historyczny im. majora Marka Gajewskiego, „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887-1922. O niepodległość i granice Rzeczypospolitej” – konkurs tematyczny dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych oraz uczniów branżowych szkół I stopnia

Komunikaty Zaproszenie do udziału Materiały Program merytoryczny Regulamin   Koordynator konkursu: Iwona Florczyk-Szwak tel: 12 448-11-23 e-mail: iwona.florczyk-szwak@kuratorium.krakow.pl