2 października, 2019

2 października 2019

Przewodnik dla osób ubiegających się o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego

Opracowano na podstawie przepisów: ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 ze zm.); rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. poz. 1574 ze zm.); ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – […]

2 października 2019

Harmonogram egzaminów przeprowadzanyh przez CKE w 2020 roku

Załączniki Harmonogram E8 EG EM Data: 2019-10-02, rozmiar: 880 KB EZ Komunikat o harmonogramie w 2020-dla PP2019-1 Data: 2019-10-02, rozmiar: 679 KB EPKwZ_2020- Komunikat o harmonogramie-aktualizacja dla PP2012 Data: 2019-10-02, rozmiar: 705 KB EPKwZ_2020- Komunikat o harmonogramie-aktualizacja dla PP2017 Data: 2019-10-02, rozmiar: 886 KB Pobierz wszystkie pliki

2 października 2019

XIII Ogólnopolska Olimpiada Przedmiotowa im. mjr. Marka Gajewskiego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887-1922. O Niepodległość i granice Rzeczypospolitej” – dla uczniów szkół ponadpodstawowych

Komunikaty Zaproszenie do udziału Organizacja etapu rejonowego (międzyszkolnego) Olimpiady Lista uczniów zakwalifikowanych do etapu rejonowego (międzyszkolnego) Olimpiady Wyniki etapu rejonowego (międzyszkolnego) Olimpiady Ostateczne wyniki etapu rejonowego (międzyszkolnego) Olimpiady – decyzja Komisji Odwoławczych Ostateczne wyniki etapu rejonowego (międzyszkolnego) Olimpiady – tabela Decyzja Komitetu Głównego Olimpiady – dodatkowe kwalifikacje do etapu wojewódzkiego Organizacja etapu wojewódzkiego Olimpiady Wyniki […]

2 października 2019

XXV Konkurs Historyczny im. majora Marka Gajewskiego, „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887-1922. O niepodległość i granice Rzeczypospolitej” – konkurs tematyczny dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych oraz uczniów branżowych szkół I stopnia

  Komunikaty Zaproszenie do udziału Odbiór loginów i haseł do etapu szkolnego Organizacja etapu rejonowego Konkursu Lista uczniów zakwalifikowanych do etapu rejonowego Konkursu Wyniki etapu rejonowego Konkursu Ostateczne wyniki etapu rejonowego Konkursu – decyzja Komisji Odwoławczych Ostateczne wyniki etapu rejonowego Konkursu – tabela Organizacja etapu wojewódzkiego Konkursu Komunikat specjalny – przeniesienie terminu etapu wojewódzkiego Konkursu […]