10 października, 2019

10 października 2019

Zapytanie ofertowe na „Dostawę sprzętu komputerowego dla Kuratorium Oświaty w Krakowie”

Do pobrania: Zapytanie ofertowe Załącznik nr 1 – formularz oferty Załącznik nr 2 – opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 3 – oświadczenie wykonawcy Załącznik nr 4 – wzór umowy Załącznik nr 5 – formularz cenowy Załącznik nr 1 do umowy Odpowiedzi na pytania dotyczące treści Zapytania ofertowego Odpowiedź na pytanie dotyczące treści Zapytania ofertowe