16 października, 2019

16 października 2019

Tryb i zasady uznawania nowego rodzaju świadectw ukraińskich o uzyskaniu pełnego wykształcenia średniego

Poniżej przytaczamy treść pisma Ministerstwa Edukacji Narodowej Nr DWM-SUWU.4742.28.2019.DL z dnia 15 października 2019 r.      „[…] Zgodnie z opinią Ministerstwa Spraw Zagranicznych, nota Ambasady Ukrainy nr 6/37/22-012-1190 z dnia 24 lipca 2019 r. informująca o zmianie nazwy w języku ukraińskim świadectwa, o którym mowa w art. 3 tejże Umowy, nie uzasadnia konieczności rozpoczęcia procedury […]

16 października 2019

Informacja o wysokości środków finansowych niezbędnych na wypłatę dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników przysługującego pracodawcom w roku 2019

Informacja o wysokości środków finansowych niezbędnych na wypłatę dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników przysługującego pracodawcom w roku 2019 Tabela