7 października, 2019

7 października 2019

Zapytanie ofertowe na „Dostawę samochodu osobowego typu kombivan dla Kuratorium Oświaty w Krakowie”

Do pobrania: Zapytanie ofertowe Załącznik nr 1 – formularz oferty Załącznik nr 2 – oświadczenie wykonawcy Załącznik nr 3 – wzór umowy Załącznik nr 4 – protokół odbioru Odpowiedzi na pytania dotyczące treści Zapytania ofertowego Odpowiedzi na pytania dotyczące treści Zapytania ofertowego Sprostowanie odpowiedzi na pytania