3 września, 2019

3 września 2019

Projekty o charakterze profilaktyczno-edukacyjnym realizowane przez Państwową Inspekcję Sanitarną

W Ministerstwie Edukacji Narodowej odbyło się spotkanie z Głównym Inspektorem Sanitarnym, podczas którego przedstawiono projekty o charakterze profilaktyczno-edukacyjnym realizowane przez Państwową Inspekcję Sanitarną. Podsumowano dotychczasowe funkcjonowanie Ogólnopolskiego Programu pt. „Trzymaj formę”. Jego głównym celem jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej i ich rodzin poprzez promocję aktywnego stylu życia i zbilansowanej […]