Kwiecień 2020

30 kwietnia 2020

Dotacja celowa na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w 2020 roku

Uprzejmie informuję, że sposób, tryb oraz terminy udzielania i rozliczania dotacji celowej z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2020 roku określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 479).

30 kwietnia 2020

80. ROCZNICA PIERWSZEGO TRANSPORTU POLAKÓW DO KL AUSCHWITZ 14 CZERWCA 1940 ROKU – rocznica ważnego wydarzenia i zaproszenie do udziału w upamiętniającym je Konkursie

Małopolski Kurator Oświaty wraz z Organizatorami Konkursu serdecznie zaprasza, by swoją twórczością i zaangażowaniem oddać hołd wszystkim ofiarom KL Auschwitz.