Maj 2020

29 maja 2020

Bezpieczny wypoczynek – wytyczne MEN, GIS i MZ dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży w 2020 roku

Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Głównym Inspektorem Sanitarnym i Ministerstwem Zdrowia przygotowało wytyczne dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży. Opisane procedury służą ograniczeniu ryzyka zakażenia dzieci i młodzieży oraz kadry podczas zorganizowanego wypoczynku letniego w czasie trwania epidemii COVID-19 na terenie kraju

28 maja 2020

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne „Usługi w zakresie zorganizowania wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin najuboższych z terenu województwa małopolskiego”

Do pobrania: Ogłoszenie o zamówieniu Załącznik nr 1 – formularz oferty Załącznik nr 2a – oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania Załącznik nr 2b – oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu Załącznik nr 3 – wykaz wykonanych usług Załącznik nr 4 – wykaz pomieszczeń stałej bazy lokalowej … Załącznik nr 5 – […]

27 maja 2020

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w 2020 r.

Do pobrania: Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert Załącznik nr 1 – wzór oferty Załącznik nr 2 – wykaz kadry wypoczynku Załącznik nr 3 – wzór sprawozdania Załącznik nr 4 – formularz zgłoszenia kandydata do prac w komisji  

11 maja 2020

Komunikat w sprawie akcji szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie

Małopolski  Wojewódzki  Lekarz  Weterynarii  informuje,  że  zgodnie  z  rozporządzeniem  Ministra  Rolnictwa  i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzania ochronnych szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie (Dz. U. z 2013 r. poz. 1737) w dniach od 18 maja do 7 czerwca 2020 r. na obszarze całego województwa małopolskiego zostanie przeprowadzona akcja […]

4 maja 2020

Wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Załączniki Wytyczne-dla-przedszkoli-oddziałów-przedszkolnych-w-szkole-podstawowej-i-innych-form-wychowania-przedszkolnego-oraz-instytucji-opieki-nad-dziećmi-w-wieku-do-lat-3 Data: 2020-05-04, rozmiar: 2 MB dodatkowe wytyczne_GIS_dla_żłobków_i_przedszkoli(1) Data: 2020-05-06, rozmiar: 3 MB Pobierz wszystkie pliki