Czerwiec 2020

30 czerwca 2020

Komunikat MEN w sprawie zasad przyznawania punktów za świadectwo z wyróżnieniem absolwentom szkół artystycznych w postępowaniu rekrutacyjnym

Załączniki Komunikat w sprawie zasad przyznawania punktów za świadectwo z wyróżnieniem absolwentom szkół artystycznych w postępowaniu rekrutacyjnym-1 Data: 2020-06-30, rozmiar: 627 KB

26 czerwca 2020

Komunikat w sprawie przywrócenie zajęć praktycznych u pracodawców dla uczniów branżowych szkół I stopnia będących młodocianymi pracownikami

Od 29 czerwca 2020 r. przywrócone zostaną zajęcia praktyczne u pracodawców dla wszystkich uczniów branżowej szkoły I stopnia będących młodocianymi pracownikami.

25 czerwca 2020

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne „Usługi w zakresie zorganizowania wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin najuboższych z terenu województwa małopolskiego”

Do pobrania: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

25 czerwca 2020

Organizacja konkursów przedmiotowych w roku szkolnym 2020/2021

Zarządzenie nr 32/20 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych województwa małopolskiego w roku szkolnym 2020/2021. Komunikat Małopolskiego Kuratora Oświaty w sprawie terminu opublikowania regulaminów konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych na rok szkolny 2020/2021. Koordynator konkursów przedmiotowych: Katarzyna Dębska tel. 12 448-11-54 […]

24 czerwca 2020

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w 2020r.

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w 2020 r.