14 czerwca, 2024

14 czerwca 2024

Medal Komisji Edukacji Narodowej

I. Dokumenty wymagane do załatwienia sprawy: Wniosek o nadanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej (załącznik). II. Miejsce złożenia dokumentów: Kuratorium Oświaty w Krakowie, ul. Szlak 73, 31-153 Kraków (Kancelaria Ogólna – Dziennik Podawczy). III. Termin składania wniosków: według „Terminarza składania wniosków o odznaczenia państwowe, resortowe oraz nagrody” ustalonego na dany rok szkolny i zamieszczonego w niniejszej […]