19 czerwca, 2024

19 czerwca 2024

Komunikat Małopolskiego Kuratora Oświaty w sprawie zgłaszania zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz uwzględniane w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej na rok szkolny 2025/2026

Uprzejmie informuję, że rozpoczynamy pracę nad tworzeniem wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz uwzględniane w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej na rok szkolny 2025/2026.

19 czerwca 2024

Wyjaśnienia MEN w sprawie stosowania nowych przepisów ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich

Wyjaśnienia MEN z uwagi na liczne wątpliwości w sprawie stosowania nowych przepisów ustawy o  przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich.

19 czerwca 2024

Wyprawka szkolna dla dzieci niepełnosprawnych – szacunkowe dane

W związku z realizacją Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w roku 2024, zwracam się z uprzejmą prośbą o zebranie szacunkowych danych nt. występujących potrzeb w zakresie dofinansowania podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów  w roku szkolnym 2024/2025.

19 czerwca 2024

Wydziały i Delegatury

Załączniki Wydział Administracyjny Data: 2024-06-19, rozmiar: 451 KB Wydział Nadzoru Pedagogicznego i Rozwoju Oświaty Data: 2024-06-20, rozmiar: 496 KB Wydział Pragmatyki Zawodowej Data: 2024-06-19, rozmiar: 449 KB Samodzielne Stanowisko Pracy do Spraw Obronnych i Ochrony Informacji Niejawnych Data: 2024-06-19, rozmiar: 389 KB Zespół Informacji Medialnej Data: 2024-06-19, rozmiar: 400 KB Delegatura w Nowym Sączu Data: […]