Styczeń 12, 2018

12 stycznia 2018

Przypomnienie o obowiązkach wynikających z ustawy z dnia 16 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. poz. 862 z późn. zm.) – pismo Minister Edukacji Narodowej do Dyrektorów Przedszkoli, Szkół i Placówek

W nawiązaniu do pisma Ministra Sprawiedliwości w sprawie uruchomienia Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym (RSTPS) i informacji Minister Edukacji Narodowej wysłanej przez system poczty elektronicznej do Dyrektorów Przedszkoli, Szkół i Placówek, przypominamy o obowiązkach wynikających z ustawy z dnia 16 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. poz. 862 z późn. zm.).