Styczeń 12, 2018

12 stycznia 2018

Przypomnienie o obowiązkach wynikających z ustawy z dnia 16 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. poz. 862 z późn. zm.) – pismo Minister Edukacji Narodowej do Dyrektorów Przedszkoli, Szkół i Placówek

W nawiązaniu do pisma Ministra Sprawiedliwości w sprawie uruchomienia Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym (RSTPS) i informacji Minister Edukacji Narodowej wysłanej przez system poczty elektronicznej do Dyrektorów Przedszkoli, Szkół i Placówek, przypominamy o obowiązkach wynikających z ustawy z dnia 16 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. poz. 862 z późn. zm.).

12 stycznia 2018

Przywrócić głos Niezłomnym, Nieobecnym na lekcjach historii – Ogólnopolski konkurs dla uczniów szkół podstawowych i dotychczasowych gimnazjów oraz środowisk polonijnych

Patronat Narodowy nad Konkursem objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda w Stulecie Odzyskania Niepodległości.

12 stycznia 2018

III edycja Konkursu wiedzy historycznej “Klasówka Powstańcza”

Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach, Instytut Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach zapraszają do udziału w III edycji Konkursu wiedzy historycznej „Klasówka powstańcza 2018″ Szczegółowe informacje dostępne są na stronach internetowych: http://www.muzeumpowstanslaskich.pl/edukacja/klasowka-powstancza/ https://sites.google.com/a/wombb.edu.pl/klasowka-powstancza/