Październik 9, 2018

9 października 2018

XVI Ogólnopolski Konkurs Poetycko-Plastyczny „Błogosławiona Karolino, świeć nam przykładem”

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli Radłowskiej oraz Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Tarnowie zapraszają uczniów szkół podstawowych, klas gimnazjalnych, szkół ponadpodstawowych i osoby dorosłe do udziału w XVI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poetycko-Plastycznego „Błogosławiona Karolino, świeć nam przykładem”. Konkurs został objęty  honorowym patronatem Małopolskiego Kuratora Oświaty. Szczegółowe informacje dostępne będą na stronie internetowej organizatora: http://www.zspwolaradlowska.pl/