Październik 16, 2018

16 października 2018

Uroczyste otwarcie Centrów Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wadowicach

W ramach dofinansowania Powiat Wadowicki utworzył trzy Centra Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego specjalizujące się w obszarach kształcenia: administracyjno-usługowym – w Andrychowie, turystyczno-gastronomicznym, a także mechanicznym, górniczo-hutniczym i elektryczno-elektronicznym – w Wadowicach.

16 października 2018

„Papież zza żelaznej kurtyny” – międzynarodowa konferencja naukowa w 40. rocznicę wyboru kard. Karola Wojtyły na głowę Kościoła

Międzynarodowa konferencja naukowa w 40. rocznicę wyboru kard. Karola Wojtyły na głowę Kościoła była wspólnym dziełem Instytutu Pamięci Narodowej i węgierskiego Komitetu Pamięci Narodowej (Nemzeti Emlékezet Bizottság).

16 października 2018

PILNE !! Informacja o wysokości środków finansowych niezbędnych na wypłatę dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników przysługującego pracodawcom w roku 2018

Informacja o wysokości środków finansowych niezbędnych na wypłatę dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników przysługującego pracodawcom w roku 2018 Tabela