Październik 4, 2018

4 października 2018

List MEN w sprawie ubezpieczeń od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) dzieci i młodzieży

W związku z napływającymi do Ministerstwa Edukacji Narodowej sygnałami i wątpliwościami, uprzejmie przypominam, że w obecnym stanie prawnym nie ma regulacji ustanawiających obowiązkowe ubezpieczenia w odniesieniu do działalności szkół i placówek oświatowych.