25 czerwca, 2020

25 czerwca 2020

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne „Usługi w zakresie zorganizowania wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin najuboższych z terenu województwa małopolskiego”

Do pobrania: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

25 czerwca 2020

Organizacja konkursów przedmiotowych w roku szkolnym 2020/2021

Zarządzenie nr 32/20 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych województwa małopolskiego w roku szkolnym 2020/2021. Komunikat Małopolskiego Kuratora Oświaty w sprawie terminu opublikowania regulaminów konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych na rok szkolny 2020/2021. Koordynator konkursów przedmiotowych: Katarzyna Dębska tel. 12 448-11-54 […]