30 czerwca, 2020

30 czerwca 2020

Komunikat MEN w sprawie zasad przyznawania punktów za świadectwo z wyróżnieniem absolwentom szkół artystycznych w postępowaniu rekrutacyjnym

Załączniki Komunikat w sprawie zasad przyznawania punktów za świadectwo z wyróżnieniem absolwentom szkół artystycznych w postępowaniu rekrutacyjnym-1 Data: 2020-06-30, rozmiar: 627 KB