czerwiec 2023

22 czerwca 2023

Organizacja konkursów tematycznych w roku szkolnym 2023/2024

Zarządzenie nr 34/23 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 21 sierpnia 2023 r. w sprawie organizacji konkursów tematycznych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych województwa małopolskiego w roku szkolnym 2023/2024 Komunikat Małopolskiego Kuratora Oświaty w sprawie terminu opublikowania regulaminów poszczególnych konkursów tematycznych na rok szkolny 2023/2024 Uprawnienia laureatów i finalistów małopolskich konkursów tematycznych Harmonogram konkursów tematycznych […]

22 czerwca 2023

Organizacja konkursów przedmiotowych w roku szkolnym 2023/2024

Zarządzenie nr 28/23 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie organizacji konkursów przedmiotowych dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych województwa małopolskiego w roku szkolnym 2023/2024 Komunikat Małopolskiego Kuratora Oświaty w sprawie terminu opublikowania regulaminów konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych na rok szkolny 2023/2024 Uprawnienia laureatów i finalistów małopolskich konkursów przedmiotowych […]

21 czerwca 2023

Rozmowa przed komisją kwalifikacyjną – prezentacja zadania

Zgodnie z § 12 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. poz. 1574), nauczyciel prezentuje sposób realizacji wybranego przez siebie zadania określonego w § 8 ust. 3 rozporządzenia, którego opis i analiza nie była dołączona do wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego.

15 czerwca 2023

Uznanie świadectwa wydanego za granicą

Świadectwa wydane za granicą mogą być uznane za dokument potwierdzający w Rzeczypospolitej Polskiej wykształcenie podstawowe, gimnazjalne, zasadnicze zawodowe, zasadnicze branżowe, średnie branżowe oraz średnie, lub uprawnienie do kontynuacji nauki, w tym uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe, z uwzględnieniem zakresu uprawnień w państwie wydania świadectwa. Małopolski Kurator Oświaty rozpatruje wnioski o uznanie świadectwa […]

1 czerwca 2023

Ogłoszenie o II otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w 2023 r. z terenu województwa małopolskiego

Ogłoszenie o II otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w 2023 r. z terenu województwa małopolskiego