Czerwiec 4, 2018

4 czerwca 2018

Uroczysta gala podsumowująca 11. edycję Małopolskiego Projektu – „Mieć Wyobraźnię Miłosierdzia”

W Operze Krakowskiej odbyło się uroczyste podsumowanie 11. edycji Małopolskiego Projektu – „Mieć Wyobraźnię Miłosierdzia”, przygotowującego uczniów klas VI-VII szkół podstawowych i klas II-III gimnazjów oraz szkół ponadpodstawowych do niesienia pomocy potrzebującym.

4 czerwca 2018

PILNE !!! Prognoza wysokości środków Funduszu Pracy przeznaczona na wypłatę dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w latach 2019 – 2022

Do pobrania: Pismo Małopolskiego Kuratora Oświaty w sprawie prognozy środków w latach 2019 – 2022 Tabela

4 czerwca 2018

Dotacja podręcznikowa 2018 r.

Uprzejmie informuję, że sposób, tryb oraz terminy udzielania i rozliczania dotacji celowej z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki lub materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2018 roku określa rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 marca 2018r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 655).