Czerwiec 4, 2018

4 czerwca 2018

Uroczysta gala podsumowująca 11. edycję Małopolskiego Projektu – „Mieć Wyobraźnię Miłosierdzia”

W Operze Krakowskiej odbyło się uroczyste podsumowanie 11. edycji Małopolskiego Projektu – „Mieć Wyobraźnię Miłosierdzia”, przygotowującego uczniów klas VI-VII szkół podstawowych i klas II-III gimnazjów oraz szkół ponadpodstawowych do niesienia pomocy potrzebującym.

4 czerwca 2018

PILNE !!! Prognoza wysokości środków Funduszu Pracy przeznaczona na wypłatę dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w latach 2019 – 2022

Do pobrania: Pismo Małopolskiego Kuratora Oświaty w sprawie prognozy środków w latach 2019 – 2022 Tabela