Czerwiec 7, 2018

7 czerwca 2018

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne „Usługi w zakresie zorganizowania wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin najuboższych z terenu województwa małopolskiego”

Do pobrania: Informacja z otwarcia ofert Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

7 czerwca 2018

Uroczystość Dziękczynna w Morawicy – w 100-lecie Niepodległości Polski

w Parafii Św. Bartłomieja w Morawicy odbyła się Uroczystość Dziękczynna w 100-lecie Niepodległości Polski połączona z pobłogosławieniem pomnika Niezłomnego abp. poznańskiego Antoniego Baraniaka oraz odsłonięciem tablicy z nazwiskami osób, które „Oddały życie na drodze Niepodległości 1914-1945”.