5 marca, 2020

5 marca 2020

„Lekcja Enter”

Szanowni Państwo, informujemy o możliwości wzięcia udziału w projekcie „Lekcja Enter”, który ma kluczowe znaczenie dla podnoszenia jakości kształcenia oraz zwiększenia udziału technologii informacyjno-komunikacyjnej w procesie edukacyjnym. Projekt jest skierowany do szerokiego grona nauczycieli wszystkich typów szkół. Więcej informacji: www:lekcjaenter.pl

5 marca 2020

Rekrutacja do Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie na rok akademicki 2020/2021

Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie zaprasza absolwentów szkół średnich do podjęcia studiów na kierunku penitencjarystyka w Wyższej Szkole Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie. Studia I stopnia przygotowują funkcjonariuszy więziennictwa do pełnienia zadań wynikających z ustawy o Służbie Więziennej, a ich ukończenie daje możliwość rozpoczęcia studiów II stopnia, które zakończą się egzaminem i możliwością […]