20 marca, 2020

20 marca 2020

Kampania edukacyjna i szkolenie dla nauczycieli o FASD pod hasłem ”Ani kropelki! Profilaktyka FASD”

Spektrum płodowych zaburzeń alkoholowych to poważny problem społeczny wymagający nieustannej aktywności profilaktycznej, której efekty wychowawcze staną się postawami dzieci i młodzieży. To przekonanie przyświeca Fundacji ad vocem, która realizuje kampanię edukacyjną o FASD pod hasłem ”Ani kropelki! Profilaktyka FASD”.