26 marca, 2020

26 marca 2020

Realizacja kompetencji rad pedagogicznych

W związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty realizacja kompetencji rad pedagogicznych powinna odbywać się zgodnie z § 11a ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 530).