3 marca, 2020

3 marca 2020

Zmiana rozporządzenia w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego

Kraków,  3 marca 2020 r. Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół i Placówek prowadzących kształcenie branżowe Kuratorium Oświaty w Krakowie informuje, że w Dzienniku Ustaw z 2020 r., poz. 82 opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji […]

3 marca 2020

Prognoza zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy.

Kraków,  3 marca 2020 r. Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół i Placówek prowadzących kształcenie branżowe   Kuratorium Oświaty w Krakowie informuje, że w Monitorze Polskim z 2020 r., poz. 106 opublikowane zostało obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie prognozy zapotrzebowania na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim […]