25 marca, 2020

25 marca 2020

Poradnik Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczący kształcenia na odległość.

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Minister Edukacji Narodowej rozesłał przez System Informacji Oświatowej poradnik dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych „Kształcenie na odległość. Poradnik dla szkół”. Proszę o udostępnienie poradnika nauczycielom. Poradnik można pobrać również ze strony internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej: https://www.gov.pl/web/edukacja/ksztalcenie-na-odleglosc–poradnik-dla-szkol